Vilkår & Betingelser

1. Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser gælder for leje og køb af kunstværker igennem Pars Group ApS (”Pars”), CVR-nr. 40466789, Flæsketorvet 68, 1711 København V

1.2 Når du lejer og køber kunstværker igennem Pars, accepterer du samtidig alle gældende vilkår og betingelser.

1.3 Pars forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

1.4 Det er dit ansvar at gennemgå vilkår og betingelser for eventuelle ændringer. Din brug af webstedet efter enhver ændring vil betyde dit samtykke til og accept af de reviderede vilkår og betingelser.

 

2. Pris

2.1 Pars forbeholder sig retten til at ændre i salgs- og lejepriser med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

2.2 Du får som lejer i denne periode eksklusiv ret til at købe kunstværket til prisen før prisændringen.

2.3 Hvis du har lejet et kunstværk og ønsker at købe det, gives en rabat på 100 procent af den allerede betalte leje.

 

3. Betaling

3.1 Du giver samtykke til, at Pars må reservere det angivne beløb på din konto, når du bestiller et kunstværk. Hvis der ikke er penge nok på din konto, kan ordren ikke gennemføres.

3.2 Pars trækker først betalingen, når kunstværket er leveret.

3.3 Lejeperioden gælder fra og med leveringsdatoen.

3.4 Der forudbetales en måneds leje ad gangen.

3.5 Du giver samtykke til, at Pars automatisk må trække det angivne beløb på din konto hver måned.

3.6 Pars forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden yderligere forklaring.

 

4. Levering

4.1 Pars leverer kun til adresser i Danmark.

4.2 Kunstværker forventes leveret inden for 14 dage til brofaste øer i Danmark. Længere leveringstid til ikke-brofaste øer i Danmark kan forekomme.

4.3 Det er ikke muligt at afhente kunstværker selv.

4.4 Pars opkræver et gebyr, som dækker transportomkostninger.

 

5. Adresse

5.1 Det er ikke tilladt at opbevare lejede kunstværker på adresser uden for Danmark.

5.2 Som privatperson må du ikke opbevare lejede kunstværker på andre adresser end din registrerede bopæl.

5.3 Som virksomhed må du ikke opbevare lejede kunstværker på andre adresser end virksomhedens registrerede adresse.

5.4 Hvis du ønsker dispensation for punkt 5.1 – 5.3, skal du sende en forespørgsel til Pars. Pars forbeholder sig retten til at afvise en forespørgsel uden yderligere forklaring.

5.5 Det er ikke tilladt at opbevare lejede kunstværker på andre adresser end de adresser, som er oplyst til Pars.

5.6 Hvis du flytter adresse, har du pligt til at oplyse adresseændringen til Pars, seneste 14 dage inden du flytter.

5.7 Det er ikke tilladt at flytte lejede kunstværker selv.

5.8 Pars står for flytning af lejede kunstværker og opkræver et gebyr, som dækker transportomkostninger.

 

6. Forsikring

6.1 Tab eller skade på lejede kunstværker er dækket af Pars’ forsikring. Du hæfter ikke, og du har ingen selvrisiko. Forhold beskrevet i pkt. 6.2 og 6.3 er undtaget.

6.2 Du hæfter for tab eller skade forårsaget af rengøring, slitage, rust eller oxidering, råd, insekter, skadedyr, eller træ som slår sig eller svinder. Du bør derfor undgå at udsætte kunstværkerne for direkte sol, stærk varme og kulde, samt fugt.

6.3 Du hæfter for tab, skade eller erstatningsansvar forårsaget af, at din ejendom bliver konfiskeret, overtaget, beskadiget eller ødelagt af, eller efter ordre fra, offentlig eller lokal myndighed.

6.4 Du må ikke selv udføre reparation, renovering, restaurering eller andet lignende arbejde på et lejet kunstværk.

6.5 Pars kan i tilfælde af pkt. 6.2-6.4 rejse erstatningskrav imod dig pålydende kunstværkets fulde værdi.

6.6 Du er forpligtet til at underrette Pars inden for 14 dage, hvis der sker tab eller skade på et lejet kunstværk. Hvis du ikke gør dette og hermed har handlet forsætligt eller uagtsomt, kan Pars rejse et erstatningskrav imod dig. Hvis du mener, at der er begået en forbrydelse, skal du også underrette politiet og få et journalnummer fra dem.

 

7. Udskiftning

7.1 Der er 6. måneders binding. Du kan herefter når som helst udskifte et lejet kunstværk med et af de mange andre kunstværker i Pars’ galleri.

7.2 Pars opkræver et gebyr, som dækker transportomkostninger.

 

8. Hjemkaldelse

8.1 Pars forbeholder sig retten til at hjemkalde et kunstværk med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

8.2 Hvis der er tale om en permanent hjemkaldelse, har du som lejer forkøbsret i den pågældende periode.

8.3 Hvis der er tale om en midlertidig hjemkaldelse i forbindelse med en udstilling, bliver du som lejer tilbudt et lignende kunstværk i den pågældende periode, ligesom du tilbydes at få leveret kunstværket tilbage efter endt udstilling. Du opretholder din forkøbsret til kunstværket, men kan først erhverve dig kunstværket efter endt udstilling.

8.4 Når du køber et kunstværk igennem Pars, giver du samtykke til, at Pars senere må kontakte dig, hvis kunstneren ønsker at låne kunstværket til en udstilling. Du har ret til at afvise forespørgslen.

 

9. Opsigelse

9.1 Det er 6 måneders binding. Du kan herefter opsige din lejeaftale med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned.

9.2 Kunstværket vil blive afhentet efter den betalte lejeperiodes udløb.

9.3 Pars opkræver et gebyr, som dækker transportomkostninger.

9.4 Det er ikke muligt at aflevere kunstværker selv.

9.5 Pars kan under visse omstændigheder og uden forudgående varsel opsige din konto og adgang til Pars’ tjenester med øjeblikkelig virkning. Årsagen kan for eksempel være manglende betaling, overtrædelse af vilkår og betingelser, anmodning fra retshåndhævelse eller andre offentlige myndigheder og lignende.

9.6 Opsigelse af din konto inkluderer sletning af din adgangskode og alle relaterede oplysninger, filer og materialer, samt spærring af yderligere brug af hjemmesiden.

 

10. Tildeling

10.1 Vilkår, betingelser og eventuelle rettigheder, der er tildelt dig i forbindelse med leje af et kunstværk, må ikke overføres til tredjepart. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje eller sælge et lejet kunstværk til tredjepart.

 

11. Rettigheder

11.1 Pars forbeholder sig alle rettigheder. Ingen dele af webstedet må kopieres eller på anden måde bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Pars.

 

12. Godtgørelse

12.1 Du accepterer at skadeløsholde Pars imod ethvert krav som følge af overtrædelse af disse vilkår og betingelser.

 

 

Pars Group ApS

CVR-nr. 40466789

Flæsketorvet 68, 1711 København V

info@pars.art