Morten Stræde (f. 1956) er én af landets mest anerkendte billedhuggere. Hans kunstneriske tilgang er postmoderne og inspireret af litteraturens poetiske univers samt to kunsthistoriske retninger, Barokken og den amerikanske minimalisme. Den kunstneriske form er ofte abstrakt og systematisk med fokus på at inddrage menneskers sanser og krop.

I 2006 kulminerede Morten Strædes liv og virke i soloudstillingen »Homecity« på Arken Museum for Moderne Kunst. Udstillingen tog afsæt i de 16 byer, han har været bosat, og kombinerede hans brede kunstneriske repertoire inden for blandt andet skulptur, video og installation.

Morten Stræde, Homecity, Arken Museum for Moderne Kunst, 2006. Foto af Anders Sune Berg

Den amerikanske minimalismes enkle former
Vejen til Morten Strædes kunstneriske udtryk går blandt andet gennem et besøg på Paula Cooper Galley i New York, hvor Bruce Naumans skulpturer »Tunnel Works« var udstillet.

»Selvom det er over 40 år siden, husker jeg det, som var det i går. Skulpturerne var helt nylavede, så gipsen var stadig våd. Det var fascinerende at se de enkle former i det billige materiale, som det til trods havde et udtryk, der var helt kolossalt,« siger Morten Stræde.

Det var med denne amerikanske minimalisme, at han slap de figurative europæiske traditioner, han var blevet tillært på akademiet. Flere af Morten Strædes værker refererer direkte til de amerikanske minimalister, heriblandt værket »Walter’s Game« fra 2018, som i en stringent komposition i stål imiterer et kuglespil og er en hyldest til den amerikanske billedhugger Walter DeMaria.

Morten Stræde, Walter’s Game, 2018

Stol på dine øjne, sanser og følelser!
»Jeg laver ikke kunst, der udtrykker min person eller mig som kunstner. Jeg skal ikke fortælle nogen om mit indre liv, men stille noget til rådighed, og så handler det snarere om dem, som ser på kunsten og går i dialog med den. De skal se sig selv – ikke mig,« siger Morten Stræde.

Værket »Leviathan«, der har været vist på udstillingen »Seven Sorrowful Songs« på Ny Carlsberg Glyptotek i 2014 og nu er købt af Ny Carlsbergfondet er et af Morten Strædes utallige eksempler på skulpturer, man må involvere sig i for at tilgå.

Morten Stræde, Levithan, 2007. Foto af Anders Sune Berg

»Se selv! Lad være med at tro, at du skal forstå ting. Stol på dine øjne, sanser og følelser. Som kunstnere er vi i erkendelsesindustrien. Vi forsøger at finde ud af, hvordan verden er beskaffen. Hvis man skal erkende noget, er man nødt til at gøre det selv. De, der oplever mine værker, må selv gøre arbejdet og arbejde med sig selv. Værket er ikke fast defineret, men siger forskellige ting til forskellige mennesker.«

Morten Stræde, The Play, 2019. Foto af Morten Stræde

Systemet bestemmer over værket
Værket »The Play«, der blev vist på gruppeudstillingen »The Process of Becoming« på Galerie im Körnerpark i Berlin i 2019 er inspireret af den amerikanske minimalist Robert Morris´ værk »!Continuous Project Altered Daily« fra 1969. Det består af forskellige objekter, der er organiseret i et system, hvor man hver dag skal flytte et objekt fra et felt til et andet, hvilket til sidst danner to skulpturer.

»Værket bliver til på baggrund af systemer. Ud over kunsthistorien er jeg inspireret af litteratur og særligt Klaus Høecks systempoesi. Det er en måde at skubbe til mine egne præferencer, så jeg ikke blot reproducerer mig selv. Jeg laver systemer, som mine værker skal følge. Det betyder, at jeg sommetider laver noget, jeg ikke synes, er godt. Men det er systemet, der bestemmer, så det må jeg lære at leve med,« siger han.

I byens rum er den sociale kontekst vigtigst
Morten Stræde arbejder også i byens rum, hvori han anser kunstens formål som at involvere mennesker og den sociale kontekst. Hans helt store aftryk på byrummet er den kendte og altid befolkede plads »Israels Plads« i København, der blev færdig i 2014. Pladsens rum er integreret i værket ved et metodisk princip, hvor konteksten svarer igen på de kunstneriske indgreb. Rykkes fundamentet ud i parken, skyder parken op i fundamentet.

Morten Stræde, COBE architects, Sweco landskabsarkitekter og Niras, Israels Plads, 2011-2014

»Når kunst kommer ud i det offentlige rum, handler det ikke om at eksperimentere med det formelle, men om forholdet til det sociale felt, som værket er i. Kunst i det offentlige rum er den mest demokratiske tilgang til kunst, fordi alle kan komme forbi. Dog har de forbipasserende ofte ikke selv valgt at se på kunst, som hvis de var taget på et museum. Derfor er relationen mellem værket og offentligheden helt central for mine værker i byens rum,« siger Morten Stræde.

Morten Stræde (f. 1956) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og har udstillet på bl.a. Statens Museum for Kunst, ARKEN og Ny Carlsberg Glyptotek samt i udlandet på Gallery IB Cube i Ichinomiya, Japan, DBA Gallery i New York, USA og i de seneste år en række steder i Berlin. Han har desuden lavet udsmykninger i det offentlige rum bl.a. på Israels Plads i København og Aarhus Universitet. Morten Stræde er repræsenteret i samlinger som Statens Museum for Kunst, ARoS og Göteborgs Konstmuseum.