Af Anne Bro, Cand.mag. Moderne kultur og kulturformidling

Lise Harlev skaber dialog mellem billede og tekst. Hendes værker slører grænsen mellem det konkrete og det abstrakte. De låner ofte formen fra industrielle og stilrene offentlige skilte, reklamer eller skolehæfter, mens indholdet svæver i et drømmende og reflekterende univers.

Et sådant sammenstød er blandt andet i værket »A Common Name« fra 2019, der ved første øjekast ligner et informativt skilt på et cykeludlejningsskur, men ved nærmere eftersyn er opsigtsvækkende poetisk og eftertænksomt.

Lise Harlev, A Common Name, 2019, Rooftop. Foto: Anders Sune Berg

Fascinationen af skilte

»I mine værker arbejder jeg med spændingsforholdet mellem tekst og billede. Jeg synes, tekstsiden har et særligt potentiale til at være mere komplekst og uafsluttet end billedsiden. Jeg interesserer mig også for tekst som billede. Selvom vi ikke tænker over det, betyder teksters visuelle udtryk, såsom typografi, font og farve, enormt meget for, hvordan vi opfatter indholdet,« siger Lise Harlev.

»Jeg er fascineret af skiltets meget simple form. Når offentlig skiltning fungerer, er det med til at levere et komplekst budskab i et klart og myndigt sprog. Denne form bruger jeg gerne i min kunst til at udtrykke ambivalente tekstudsagn og dermed give dem en klarhed og autoritet, de ikke ellers ville have.«

Værkserien »Complicated Objects« fra 2019 er et eksempel på, hvordan hun sammensætter enkle ikoner af hverdagsgenstande med tvetydige sætninger om forholdet til de objekter, vi håndterer dagligt.

Lise Harlev, Complicated Objects, 2019, Kunsthal 6100. Foto: David Stjernholm

Det er ikke enten-eller

Tvetydighed er gennemgående i Lise Harlevs værker. Hverdagens små banaliteter bliver en døråbner til de helt store komplekse og eksistentielle spørgsmål.

Værkserien »Every Second of the Day« fra 2020 hænger på Randers HF & VUC. Værkerne handler om alder, men berører samtidig også tunge emner som livets gang, tid og død.

»Jeg oplever, at banale tematikker kan være ret dybe, på samme måde som tunge emner ofte eksisterer side om side med det lette og humoristiske. Det er ikke enten-eller for mig.«

Lise Harlev, Every Second of the Day, 2020, Randers HF & VUC. Foto: David Stjernholm

Boligen skaber følelser

Lise Harlev beskæftiger sig med en række forskellige temaer gennem kunsten, såsom nationalitet, sprog, genstande og boligen. Fælles for temaerne er, at de altid tager udgangspunkt i individet. Hun er optaget af, hvordan enkeltpersonen oplever det ordinære, og hvordan det påvirker den følelsesmæssige tilstand.

Hendes udstilling »When You Leave The House« hos Galerie MøllerWitt i 2018 handlede om hjemmet som fysisk og psykologisk ramme. Her kombinerede hun motiver som tagsten, trælægter og nedløbsrør med sætninger om de psykologiske dramaer, der udspiller sig i hjemmet.

»Det er interessant, hvordan den praktiske skal, som boligen er, rammesætter et hav af følelser hos dem, der lever der.«

Lise Harlev, When You Leave the House, 2018. Foto: Erik Balle Povlsen

Fra ensomhed til tosomhed

Lise Harlevs inspiration kommer ofte fra sine egne oplevelser. Under sin studietid på kunstakademiet flyttede hun i en periode til Tyskland, hvor hun var gæstestuderende på Städelschule i Frankfurt.

Her begyndte Lise Harlev at lave kunst om national identitet og sprog, der bearbejdede, hvordan det er at leve i et andet land med en anden kultur. Hun oplevede, hvordan det gav værkerne substans at beskrive noget almengyldigt fra et personligt ståsted.

Lise Harlev, More His Place Than Mine, 2006. Foto: Anders Sune Berg

I 2006 lavede hun værkserien »More His Place Than Mine«, der handler om at flytte sammen med en partner. I en serie skilte, der minder om til salgsskilte fra ejendomsfirmaer, kombinerede hun romantiske illustrationer af huse med ambivalente udsagn om at dele hjem med en anden.

»At flytte sammen med en kæreste er lidt som at få en ny identitet sammen med en anden person. Man er ikke længere kun sin egen enhed, men en tosomhed.«

Værket »Prepare For The Worst« fra 2016 kredser om temaer som selvkritik, arbejdsetik og ens egne forventninger om at præstere på arbejdet og i livet generelt.

»Dette værk tog afsæt i nogle personlige overvejelser, som viste sig også at have en almengyldig værdi. Tekstudsagnene placerede jeg i mønstre, der er inspireret af gitterporte, og denne kombination kom på en måde til at skildre grænsen mellem de indre tanker og den, man er udadtil.«

Lise Harlev, Prepare for the Worst, 2016. Foto: Jan Windszus

»Jeg bruger ofte jeg’et som afsender i mine værker. I begyndelsen var det egentlig blot, fordi det ofte tog udgangspunkt i noget inde i mig, men jeg oplevede, at når andre læste det, så oplevede de det som deres eget jeg. Jeg ønsker, at værkernes stemmer vækker sympati med beskueren, men på samme tid skubber lidt til dem.«

Lise Harlev (f. 1973) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Städelschule i Frankfurt og har udstillet på bl.a. Kunsthal 6100 i Haderslev, Galerie DuflonRacz i Bruxelles og Utah Museum of Contemporary Art i Salt Lake City, USA. Hun har værker repræsenteret i samlinger som Statens Museum for Kunst og desuden udgivet prosadigtsamlingen »I’m Never Indifferent« på forlaget Broken Dimanche Press i Berlin.