Af Anne Bro, Cand.mag. Moderne kultur og kulturformidling.

Kirsten Otzen Keck arbejder med collager, hvor hun flytter motiver fra én kontekst og placerer dem i en anden. Ifølge kunstneren er det interessante ved collagen, at man herved får mulighed for at betragte motiver på ny.

»Jeg vil gerne finde tilbage til førstehåndsoplevelsen. Når jeg fjerner motiver fra deres sammenhæng, giver det mulighed for at undersøge det enkelte motiv uden forforståelser. Det kan bibringe en mere nærværende oplevelse,« siger Kirsten Otzen Keck.

I soloudstillingen »Det Mobile Forum« i Skovhuset i 2019 eksperimenterer Kirsten Otzen Keck både med at lade genstande og motiver være løsrevet for sammenhæng og optræde i nye kontekster.

Nye sammenhænge fremhæver det simple

Hendes skulptur i stål præsenteres således helt uden sammenhæng, hvilket hengiver beskueren til at forstå den ud fra dens nøgne form og materiale.

Kirsten Otzen Keck, Uden titel, 2019, Det Mobile Forum, Skovhuset, Foto: Kunstneren

På samme måde ændrer collagen vores forståelse af, hvad vi ser, når motivet af to mænd, der kigger på en form for papirstrimmel, flyttes fra en kontekst til en anden.

»Motivet er taget fra en computer-sammenhæng, hvor de to mænd faktisk står og betragter en kodestreng. Men når jeg placerer dem i en ny sammenhæng, lægger man særligt mærke til deres ene og simple handling af at være optaget af at iagttage.«

Kirsten Otzen Keck, Uden titel, Det Mobile Forum, Skovhuset, 2019, Foto: Kunstneren  

Kirsten Otzen Keck interesserer sig for, hvordan vi oplever verden omkring os, og hvordan vi forstår vores egen plads i den.

Det nære og det fjerne

»Hvordan forstår vi det, vi ser omkring os? Og hvordan indgår vi selv i det? Det kan både være konkret og rummeligt, men også følelsesmæssigt,« siger Kirsten Otzen Keck.

Hun er især nysgerrig på forholdet mellem det nære og fjerne, samt det kendte og ukendte. Hun har derfor flere gange rejst efter den kontekst, som motiverne stammer fra. I 2015 var hun således på et længere ophold i Athen i Grækenland, hvor hun bl.a. undersøgte turisters udefrakommende blik på byen.

»Jeg talte med turister ved udgravninger og andre attraktioner og spurgte dem, hvordan de forstod de områder, som de ikke selv havde en nær tilknytning til, men blot opfattede udefra. Det interessante var, at mange refererede tilbage til de byer, de selv kom fra, når de fortalte om deres forståelse af Athen.«

Blikket for mellemgrunden

I følge Kirsten Otzen Keck tager vi således udgangspunkt i det, vi kender, når vi møder noget fremmed. Hun mener desuden, at der er en uoverensstemmelse i den måde, vi i dag oplever verden på.

»I dag kan vi erfare det, som er meget tæt på, og har samtidig adgang til det, der er meget langt væk. Men det er som om, at der er sket et kollaps af mellemgrunden, og at det enten handler om det meget nære eller meget fjerne.«

At orientere sig i verden går igen som et tema i mange af Kirsten Otzen Kecks værker. Vi ser det bl.a. i hendes store værkserie fra 2015, der var udstillet på Kunstpakhuset, Ikast i 2015 og på udstillingsstedet Sydhavn Station, København i 2015. Her møder vi collager med mennesker, der forsøger at forstå verden omkring sig. Det gør de f.eks. gennem korttegninger og andre måder at opmåle og fotografere omverdenen. Værkernes historier blander fiktion, historiske fakta og egne oplevelser fra kunstnerens liv.

Kirsten Otzen Keck, Uden titel, 2015, Foto: Kunstneren

»Collagen er en åbenlys leg med at klippe elementer ind i nye sammenhænge og konstruere nye verdener. Jeg håber også, man som beskuer reflekterer over, at selvom der er meget, der kan udskiftes, er det ikke alt, der kan.«

Musikken i kunsten

Kirsten Otzen Kecks tilgang til kunst stammer fra en opvækst med fokus på musik. Begge hendes forældre spillede musik, og hun spillede selv klaver i sin barndom og ungdom, hvor hun også deltog i musikkonkurrencer.

»Det har lært mig noget om grundighed, nærvær og træning tidligt i mit liv, mens musikaliteten også har formet min tilgang til kunst. I musikstykker svarer stemmer hinanden, og på samme måde er værkerne i mine installationer i dialog, mens jeg også inddrager en form for skalaspring mellem små og store værker inspireret af musikken verden.«

For Kirsten Otzen Keck er kunsten et laboratorie, hvor hun frit kan undersøge og afprøve forskellige fremgangsmåder. Hendes proces er en vekselvirkning mellem det spontane og det grundige.

»Jeg begynder ofte min kreative proces ved hurtigt at kigge en masse billeder igennem for derefter at udvælge dem på baggrund af en umiddelbar fascination. Efterfølgende arbejder jeg grundigt med motiverne og bruger lang tid på at sætte dem præcist sammen ud fra deres betydninger. Jeg bruger flere år på at arbejde med tematikker og værkgrupper, som jeg vender tilbage til flere gange for at bygge videre.«

Kirsten Otzen Keck (f. 1969) er uddannet fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og har bl.a. udstillet på Holstebro Kunstmuseum og det anerkendte Museo D'arte Contemporanea i Rom, Italien. Hun er blevet præmieret af Statens Kunstfond og er repræsenteret i samlinger som Vendsyssel Kunstmuseum.