Af Anne Bro, Cand.mag. Moderne kultur og kulturformidling

Karin Lind arbejder med forskydninger af tid og rum, hvor de primære medier er tegning, fotografi, skulptur og arkitektoniske installationer. Men medier og materialer er slet ikke det centrale i hendes praksis.

»Jeg bruger materialer som en undskyldning for at beskæftige mig med det immaterielle. Jeg anvender tit hverdags-genkendelige materialer og er mere interesseret i, hvordan noget hænger sammen, end hvad det er. Man kan også definere rum ved et fravær af materiale,« siger Karin Lind.

I værket »Vanish« fra 2016 er motivet forsvundet. Her trækker Karin Lind stregerne til forsvindingspunkterne ud af fladens rum, så det egentlige motiv er placeret uden for rammen. Værket står helt enkelt med blyantstreg på papir, da hun blot anvender de mest nødvendige materialer for at komme frem til værket.

Foto: Karin Lind, Vanish, 2016, Munkeruphus. (Værk i forgrunden af Peter Holm). Fotograf: Torben Pedersen

En blanding af frit fald og erobring

Karin Lind har altid haft en grundlæggende nysgerrighed på verden, hvilket hun har taget med ind i sin kunst.

»Jeg arbejder med det mest grundlæggende: Dét, at være menneske i verden. Det gør jeg ud fra min egen eksistentielle undren.«

»I mine værker laver jeg sammenstød mellem ordinære og ubegribelige fænomener. Jeg er interesseret i øjeblikke, hvor det, man normalt ikke tillægger betydning, åbner op og rummer nye dimensioner. Det er en blanding af frit fald og erobring.«

Karin Lind interesserer sig for den videnskab, der ikke kan måles og vejes. Hun læser om alt fra astrofysik og kvantemekanik til filosofi og religion.

»Jeg er nysgerrig på det, man ikke kan sanse eller bevise, og som ligger uden for sprog og viden. Når man beskæftiger sig med det metafysiske, der ligger på kanten af det fysiske, så er man nødt til at tage andre ting i brug – såsom kunsten.«

En kaotisk edderkop

»I mit værk »Pattern Break« fra 2016 forsøger jeg at kontrollere en mejeredderkops kaotiske bevægelser ved at fotografere dens forskellige positurer og generere et geometrisk mønster ud fra benenes knæk.«

Foto: Karin Lind, Pattern Break, 2016.

»For mig er værket et erkendelsesrum. På samme måde som når videnskaben opdager noget nyt, kan kunsten være med til at afsløre nye lag. Men målet er ikke at tilegne sig ny viden. Målet er erkendelse, som handler om at rumme tingene på et abstrakt plan uden for sproget – via kroppen, sanserne og æstetikken.«

Karin Linds værker bryder ofte med tid og rum. Værket »Ascending/Descending a Staircase« fra 2016 er to fotografier klippet sammen: Et motiv op ad en trappe og et ned ad en trappe. Når denne modsatrettede bevægelse flettes sammen, bliver tid og rum ophævet og perspektivet svimlende.

Foto: Karin Lind, Ascending/Descending a Staircase, 2016.

Brydningstid gør det genkendelige interessant

Trangen til at bryde med tid og rum kommer også fra den samtid, vi lever i, der ifølge Karin Lind er defineret af mærkbare forandringer.

»Vi lever i en brydningstid. Der er både en global pandemi og klimakrise, som skaber heftige forandringer og brud.«

»Det giver mig grund til at arbejde med forskydninger af det genkendelige. Det gør jeg med udgangspunkt i matematikken og geometrien, da det er universelle sprog, der går på tværs af tid og rum. Det er ikke i centrum, men et værktøj, jeg kan se verden gennem.«

»Rotationer af mennesker og landskab« fra 2015 er et værk ved Sollerup Enge, som er lavet til Naturstyrelsen. Værket er placeret i midterlinjen mellem en parkeringsplads og en mark med græsende køer. Her roteres områderne ind i hinanden gennem cirklens form, så skellet mellem kultur og natur forskydes.

Foto: Karin Lind, Rotationer af mennesker og landskab, 2015, Sollerup Enge, Faaborg Kommune. Fotograf: Torben Petersen.

Verden er på vej mod kaos

»Jeg er fascineret af entropibegrebet, der kommer fra en teori om, at verden bevæger sig mod et stadigt større kaos. Mennesker skaber systemer, fordi vi har en længsel efter at ordne kaosset. Vi opfinder sammenhænge, som kan give os rygstød, for det kan være smertefuldt at leve i kaos.«

»I værket »Through Spaces« fra 2002 undersøger jeg et rum, der er blevet udsat for en bevægelse. Det handler mere om hvordan rummet er, end hvad rummet er. De mange samtidige vinkler på rummet gennembryder det og peger på tid og rum som elastiske størrelser.«

Foto: Karin Lind, Through Spaces, 2002.

Den kollektive længsel

»Mine værker har på den måde også et fælles anliggende, da vi som mennesker er fælles om en længsel efter at dykke ned i de dybere lag for at opdage nyt.«

Installationen »Progressed Floor« på Kunstmuseum Brundlund Slot i 2016 består af 20 kvadratmeter egeparketstave, som er lagt ud på det eksisterende parketgulv i et matematisk forskudt sildebensmønter. Installationen stiller skarpt på flow i rum, hvor hun sætter mennesket i centrum for oplevelsen af forandring og bevægelse i rummet.

Foto: Karin Lins, Progressed Floor, 2016, Kunstmuseet Brundlund Slot. Fotograf: Anders Sune Berg.

Karin Lind (f. 1969) er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og har udstillet på bl.a. Esbjerg kunstmuseum, Vejen Kunstmuseum og MOP i Sydney, Australien. Hun har desuden lavet flere udsmykninger i det offentlige rum i Nordsjælland og på Fyn. Karin Lind er præmieret af Statens Kunstfond og repræsenteret i samlinger som Statens Kunstfond og Kunstmuseet Brundlund Slot, Museum Sønderjylland. Derudover driver hun udstillingsstedet teksas sammen med sin mand, Peter Holm.