Af Anne Bro, Cand.mag. Moderne kultur og kulturformidling

Ditte Knus Tønnesen (f. 1982) arbejder både som kunstner og kurator. I sin praksis eksperimenterer hun konceptuelt og rumligt med fotografiet for derigennem at sætte spørgsmålstegn ved vores anskuelser af verden omkring os. Omdrejningspunktet er vores naturforståelse, og de senere år har det forgrenet sig til undersøgelser af madkultur.

Naturens kræfter er befriende
Ditte Knus Tønnesen interesserer sig for det moderne menneskes forhold til naturen – både mennesket ude i naturen og naturen inden i mennesket. Hun undersøger det antroprocæne, som er vores indvirkning på jorden, mens hun er fascineret af naturens altoverskyggende kræfter. Udstillingen »Dissolving Boundaries« fra 2015 på Gether Contemporary er et eksempel på hendes fortolkning af nordisk natur.


Ditte Knus Tønnesen, Separated for a whole, ninety degrees, 2015, Gether Contemporary

»Min interesse for naturen tager afsæt i, hvordan mit eget forhold til naturen udvikler sig. Et vendepunkt for mig var, da jeg i 2010 besøgte Island for første gang. Her gik vulkanen Eyjafjallajökull i udbrud, hvilket havde enorme konsekvenser for særligt Europa, hvor luftrummet blev lukket ned. Det var første gang, jeg fik en nær oplevelse af naturens enorme kræfter og en helt konkret følelse af, hvordan vi som mennesker lynhurtigt kan blive sendt til tælling af naturen. For mig var det en befriende oplevelse,« siger Ditte Knus Tønnesen.

Hybrid mellem fotografi og maleri
Når Ditte Knus Tønnesen udforsker naturfølelser og naturforhold er det med fotografiet som medie. Værket »Relieved, I Meet You«, der blev vist på udstillingen »Knowing Me Knowing You« på Künstlerhaus Bregenz, Østrig i 2019, undersøger nordiske landskabsformationer gennem fotografiske eksperimenter.

»Jeg kredser om en undersøgelse af det fotografiske medie. Hvordan forstår vi fotografiet, når det indgår i kunstens arena? Grundlæggende er jeg interesseret i spændingsfeltet mellem den modernistiske forståelse af fotografiet som et sandhedsvidne og den postmodernistiske opfattelse, der understreger fotografiet som konstruktion,« siger hun.

Ditte Knus Tønnesen, Relieved, I Meet You, 2019

»I værket har jeg ved hjælp af en lasergraveringsteknik brændt fotografiet ned i malingen på lærredet, hvilket refererer til det analoge arbejde med negativet i mørkekammeret. Værket er en hybrid mellem et fotografi og et maleri, da jeg har lyst til at udfordre beskuerens instinktive ønske om at ville vide hvem, hvad og hvor i et fotografi. Det skaber en større sanseoplevelse, der åbner op for at opleve gennem kroppen fremfor blot med hjernen,« siger hun.

Fortolker naturen gennem fotografiet
Hun anvender taktile og processuelle elementer fra fotografiets teknologi til at fortolke naturen. Værket »If You Are Earth Then I Am Water« fra udstillingen »Inner And Outer Landscapes« på Fotografisk Center i 2014 er en iscenesættelse af den lange proces fra hendes allerførste møde med motivet i naturen til beskuerens fortolkning af værket.


Ditte Knus Tønnesen, If You Are Earth Then I Am Water, 2014, Fotografisk Center

»Jeg bruger teknikkens fysiske tilstedeværelse konkret og poetisk. Jeg forholder mig til alt fra linsens indkapsling af negativet, til den analoge eksponering af lyset på træpladerne i mørkekammeret. Værket fremstår som et samlet puslespil, der viser den proces. Hvis du fjerner en brik, så fjerner du noget af motivet,« siger hun.

»Selvom det er et fotografi af naturen, er værket ekstremt abstrakt. Med det forsøger jeg at pege på, at der ikke findes nogen fikseret forståelse. Alting må nødvendigvis komme igennem et forståelsesfilter, før det rammer bevidstheden. Jeg håber, det kan vække en form for refleksion og nysgerrighed over for naturen.«

Vi bliver, hvad vi spiser
I Ditte Knus Tønnesens nyere kunstpraksis arbejder hun ligeledes med det kolonariske og vores madkultur. Hun tager et kulturhistorisk greb på mad og udfordrer den mad, vi spiser, og den måde, vi dyrker den på. I værket »Life Cycle, Yeast of the Wild« fra 2020 er udgangspunktet gær.


Ditte Knus Tønnesen, Life Cycle, Yeast of the Wild, 2020. Foto: David Stjernholm

»Opfindelsen af gær muliggjorde brød, alkohol og medicin. Det havde på den måde stor betydning for, hvordan vi udviklede os på som civilisation. Værkerne er på den måde også mere politiske, idet jeg forsøger at skabe en bevidsthed om de fodspor, vi alle sammen sætter, når vi udvikler og konsumerer mad. Vi bliver, hvad vi spiser, og hvad vi spiser nu, påvirker verden i fremtiden,« siger Ditte Knus Tønnesen.

Street food med blæksprutte-vafler
»I den del af min kunstpraksis, der beskæftiger sig med mad, anvender jeg mere publikumsinvolverende og performative tilgange. Som en del af den kunstneriske duo Void & Co. lavede jeg udstillingen »The Octopus Waffle Lab« på Open Source Gallery i New York i 2020. Her kunne publikum besøge vores street food-vogn og lave deres personlige blæksprutte-vafler,« siger hun.


Void & Co., The Octopus Waffle Lab, 2020. Foto: Stefan Hagen

»I grunddejen var der blækspruttepulver, som både peger på en alternativ kilde til protein, og på dette nærmest magiske dyr, der kan skifte farve og har hjerner i alle arme. Publikum kunne selv vælge vaflens øvrige både spiselige og uspiselige ingredienser. Formålet var på den ene side at kommentere på den bearbejdede mad, vi spiser i dag, der også indeholder ingredienser, vi ikke burde spise, og på den anden side på en madkultur, der ønsker at konsumere med alle sanserne og hele kroppen i stedet for kun at stimulere mæthedsfølelsen.«

Ditte Knus Tønnesen (f. 1982) er uddannet fra Glasgow School of Art og Kyoto Seika University, Japan. Ditte Knus Tønnesen har udstillet på bl.a. Det Nationale Fotomuseum i København, Fotogalleriet i Oslo og Open Source Gallery i New York. Hun har modtaget flere legater fra bl.a. Grosserer L.F. Foghts Fond, Culture Point North og The British Council, og hendes værker er repræsenteret i bl.a. Statens Kunstfonds samling.