Af Lasse Marker, founder & CEO, Pars

Den første virksomhed, der brugte kunst i opbygningen af sin identitet og brand, anses for at være den italienske bank Monte dei Paschi, som blev grundlagt i 1472.

Siden er det blevet almindeligt for virksomheder at udsmykke deres lokaler med kunst. Ifølge rapporten ”Billedkunstens økonomiske rum” købte danske virksomheder således ny dansk samtidskunst for 62 mio. kr. i 2016.

I denne artikel ser vi på 5 grunde til, hvorfor du bør indrette din virksomhed med kunst.

#1 Skab bedre medarbejdertrivsel

Ifølge Dansk Erhverv kan kunst på arbejdspladsen være med til at fremme trivslen blandt medarbejdere, hvilket øger produktiviteten.

“Kunst på arbejdspladsen er blevet ligeså almindeligt som frugtordningen. Hvis medarbejderne har det godt, så performer de bedre, og det giver i sidste ende et bedre resultat på bundlinjen,” siger Tina Buch Olsson, chefkonsulent i Dansk Erhverv, til Jyllands-Posten.

Et bedre psykisk arbejdsmiljø kan ligeledes reducere antallet af sygedage, hvilket i følge Stressforeningen koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt. Det giver derfor god mening at investere i sine ansattes mentale sundhed.

"Engagement i kunst- og kulturaktiviteter kan forbedre vores subjektive velvære, vores livstilfredshed og vores oplevelse af mening med tilværelsen”, siger Anita Jensen, forsker ved Aalborg Universitet, til Lederne.

Det er derfor heller ingen overraskelse, at hver tredje lønmodtager efterlyser mere kunst på deres arbejdsplads. Det viser YouGov-undersøgelsen "Kunst og bold har tag i arbejdslivet” fra 2014, hvor 1.305 danskere er blevet spurgt.

#2 Få større kreativitet og innovation

Ifølge Væksthus for ledelse har kreativitet forvandlet sig fra en blød til hård værdi, fordi kreative medarbejdere er med til at sikre virksomhedens fremtid. Og her kan kunst spille en positiv rolle. En lang række videnskabelige studier viser nemlig, at kunst bidrager til øget kreativitet, nytænkning og innovation.

Resultater fra projektet "Kreativ Interaksjon i Arbejtslivet" indikerer således, at mødet med kunst stimulerer lysten til at være innovativ og forbedrer medarbejderes evne til at løse gamle problemer på nye måder. Hvis du skaber inspirerende omgivelserne, får du med andre ord også inspirerende medarbejdere.

Ifølge erhvervspsykolog, Mette Thomsen, har kunst desuden potentialet til at skabe samtaler mellem ansatte fra forskellige afdelinger og derved styrke samarbejdet på tværs af organisationen.

”Kunst er i virkeligheden en fabelagtig icebreaker, fordi den skaber bro og dialog mellem mennesker, som kan mødes og tale om et fælles tredje”, siger hun til Lederne.

#3 Få større kundetilfredshed

Undersøgelser viser, at kunder, der får gode oplevelser, køber mere og bliver mere loyale. I følge FDIH – Foreningen for Dansk Internethandel svarer hele 86 procent, at de er villige til at betale mere for en vare, hvis de får en bedre kundeoplevelse. Det kan derfor betale sig at investere i at give sine kunder en bedre oplevelse. Det gælder ikke mindst for virksomheder i oplevelsesindustrien som hoteller, restauranter, caféer og lignende.

Man taler typisk om otte forskellige oplevelseselementer, hvoraf indretning er et af dem. Den kunst, der hænger på væggene, er således ligeså vigtig, som virksomhedens adresse og indretning. Alle virksomheder, der gerne vil give deres kunder en eksklusiv oplevelse, bør derfor overveje at bruge kunst aktivt som en del af deres indretning.

#4 Brug kunst som en del af din storytelling

Når du udsmykker din virksomhed med kunst, bidrager det til fortællingen om firmaet både over for dine ansatte og kunder.

Du kan derfor bruge kunst til at understøtte virksomhedens mission, vision og kerneværdier. Det vil sige: Hvad er vores eksistensberettigelse? Hvor vil vi gerne hen? Og hvad er vigtigt for os på vejen der hen?

Når du indrettet med kunst er det derfor også vigtigt, at der er overensstemmelse mellem, hvad

virksomheden gør (identiet), siger (profil), og omverdenens opfattelse (image). Kunsten skal med andre ord passe til virksomheden.

#5 Brug kunst som en del af din CSR-indsats

Tal fra Dansk Erhverv viser, at over halvdelen af alle danske virksomheder arbejder med CSR, hvilket er et udtryk for, at mange danske virksomheder tager ansvar for det samfund, de er en del af. Det er både godt for samfundet og for virksomheden. Flere undersøgelser viser nemlig, at det styrker virksomhedernes omdømme.

De seneste år har vi set en tendens til, at flere virksomheder er begyndt at brug kunst som en del af deres CSR-indsats, hvor virksomheden på den ene eller anden måde bidrager til et rigt og mangfoldigt kulturliv.

Flere større virksomheder er således begyndt at indgå deciderede partnerskaber med kunstnere og kulturinstitutioner. Et af de mest omtalte eksempler er Flügger Farver og J.F. Willumsens Museums udstilling ”Farvefeber”, hvor Flügger udviklede en række signaturfarver, som var særlig kendetegnende for Willumsens værker. Det særlige ved samarbejdet var, at Flügger bidrog med ekspertise til det fælles projekt, hvilket derved styrkede virksomhedens brand.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@pars.art eller tlf. 42 75 51 16.